Apie mus
Pirkinių krepšelis
Pirkinių krepšelis

Žvejybos reikmenys | Žūklės įranga | Žvejybos prekės - internetinė prekyba

Grąžinimo taisyklės

Sutarties atsisakymas

 

1. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę, nenurodęs priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo (atsiėmimo) atsisakyti Sutarties ir grąžinti gautą (atsiimtą) Prekę. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

2. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties, elektroniniu paštu [email protected] Pardavėjui atsiunčia užpildytą prašymą (Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą), kuriame yra nurodytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną, išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie prašymo gavimą. 

3. Prekės grąžinamos MB „Jolumi grupė“ adresu, Musninkų g. 5-8, LT-07186 Vilnius, arba kitu sutartu būdu.

4. Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, privalo išsiųsti Prekę Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas Prekę išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas Prekę išsiuntė nustatytu terminu. 

5. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties ir grąžinusiam kokybišką Prekę, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, Prekės vertės sumažėjimo atveju, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas, gavęs grąžintą Prekę, įvertina jos kokybę ir grąžina visus ar dalį pinigų už Prekę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo dienos. 

6. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį po grąžintos Prekės patikros. 

7. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė:

7.1. Kurios pakuotė yra sugadinta; Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą;

7.2. Prekė buvo naudota;

7.3. Prekė yra be originalių etikečių, maišelių, į kuriuos buvo įdėta;

7.4. Prekė yra neoriginalioje pakuotėje.

8. Grąžinant Prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą. Jos neturint kitą Prekės pirkimą̨–pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨.

9. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

 

Nekokybiškos Prekės grąžinimas

1. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurių konkretus terminas ir kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ar garantinėse knygelėse.

2. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja, jeigu nepažeistos prekės eksploatavimo taisyklės ir sąlygos.

3. Pirkėjas skundą dėl nekokybiškos Prekės privalo pateikti užpildydamas „Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą“, ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]

4. Teikdamas skundą (Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą), Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimą įrodantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą) arba pateikti elektroninės bankininkystės sąskaitos išrašą ir Prekės defektą patvirtinančias nuotraukas. 

5.  Pirkėjas įsigijęs nekokybišką Prekę turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas:

5.1. Neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

5.2. Pakeistų Prekę į tinkamos kokybės Prekę;

5.3. Atitinkamai sumažintų Prekės kainą, 

5.4. grąžintų sumokėtą Prekės kainą. 

6. Apie priimtą sprendimą dėl Pirkėjo skundo ir ketinamus atlikti veiksmus Pirkėjas informuojamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo dienos.

 
Pirkinių krepšelis