Apie mus
Pirkinių krepšelis
Pirkinių krepšelis

Žvejybos reikmenys | Žūklės įranga | Žvejybos prekės - internetinė prekyba

Pirkimo taisyklės

 

PREKIŲ PIRKIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS 

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuotolinių sutarčių (toliau – Sutartis), kurias pardavėjas MB „Jolumi grupė“, bendrovė, įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 306357617, adresas Musninkų g. 5-8, LT-07186 Vilnius (duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras) (toliau – Pardavėjas) sudaro su asmenimis, įsigijančiais prekes, parduodamas elektroninėje parduotuvėje www.zuklesiranga.lt (toliau – Pirkėjas), sudarymo tvarką ir sąlygas.

2. Pirkėjas, prieš patvirtindamas užsakymą dėl prekių, parduodamų elektroninėje parduotuvėje zuklesiranga.lt įsigijimo (toliau – Prekės) privalo perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką ir pažymėti, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Pirkėjui atsisakius patvirtinti sutikimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, užsakymo patvirtinimas ir atitinkamai Prekės įsigijimas yra negalimas.

3. Šios Taisyklės gali būti keičiamos atsižvelgiant į poreikį ir teisės aktų reikalavimus. Elektroninėje parduotuvėje www.zuklesiranga.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) skelbiama galiojanti Taisyklių redakcija.

4. Elektroninėje parduotuvėje įsigyti prekes turi teisę:

4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesi kaip 18 metų amžiaus; 

4.2. 14-18 metų amžiaus nepilnamečiai asmenys, turintys asmenų, atsakingų už jų priežiūrą  sutikimą ir disponuojantys jiems priklausančioms lėšomis;

4.3. juridiniai asmenys veikiantys pagal šio juridinio asmens įstatus;

4.4. visų ankščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

5. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes elektoninėje parduotuvėje ir prisiima atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą.

 

II. PREKĖS 

 

6. Visos Prekės, siūlomos įsigyti elektroninėje parduotuvėje, yra sandėlyje.

7. Pirkėjo gautų Prekių ir elektroninėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atspalviai ar detalės gali nežymiai skirtis. Prekės komplektacija nurodoma aprašymuose.  

8. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią užsakymo sumą, kuri nurodoma pirkimo proceso metu. Taip pat nustatytį minimalų ar maksimalų galimą įsigyti prekių skaičių.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

9. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Pirkėjas turi perskaityti Privatumo politiką ir sutikti su Privatumo politikos nuostatomis kaip nurodyta Taisyklių 2 punkte.

 

IV. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

 

10. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ (visa informacija pateikiama lotyniškomis raidėmis), o Pardavėjas atsiunčia el. laišką, kad „užsakymas yra patvirtintas“. Užsakymo neapmokėjus per 3 (tris) dienas, Sutartis laikoma nesudaryta.

11. Elektroninėje parduotuvėje pateiktas Prekių užsakymas, šios Taisyklės yra laikomi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privaloma. 

12. Pirkėjui  pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus apmokėjimą gynaisiais pinigais – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

13. Įvykdžius užsakymą, Pardavėjas elektroniniu laišku informuoja Pirkėją, kad Prekės yra išsiųstos arba parengtos atsiėmimui.

14. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma elektroninės parduotuvės sistemoje.

15. Elektroninė sąskaita faktūra Pirkėjui išsiunčiama elektroniniu paštu, nurodytu užsakyme, per 3 darbo dienas nuo Prekių atsiėmimo ar perdavimo siuntų pristatymo įmonei. 

 

V. SUTARTIES ATSISAKYMAS

 

16. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę, nenurodęs priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo (atsiėmimo) atsisakyti Sutarties ir grąžinti gautą (atsiimtą) Prekę. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

17. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties, elektroniniu paštu Pardavėjui atsiunčia užpildytą prašymą (Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą, paskelbtą elektroninės parduotuvės tinklapyje), kuriame yra nurodytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną, išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie prašymo gavimą. 

18. Prekės grąžinamos MB „Jolumi grupė“ adresu, nurodytu Taisyklių 1 punkte, arba kitu sutartu būdu.

19. Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, privalo išsiųsti Prekę Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas Prekę išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas Prekę išsiuntė nustatytu terminu. 

20. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties ir grąžinusiam kokybišką Prekę, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, Taisyklių 21 punkte nurodytu atveju, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas, gavęs grąžintą Prekę, įvertina jos kokybę ir grąžina visus ar dalį pinigų už Prekę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo dienos. 

21. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį po grąžintos prekės patikros. 

22. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė:

22.1. Kurios pakuotė yra sugadinta; Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą;

22.2. Prekė buvo naudota;

22.3. Prekė yra be originalių etikečių, maišelių, į kuriuos buvo įdėta;

22.4. Prekė yra neoriginalioje pakuotėje.

23. Grąžinant Prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą. Jos neturint kitą Prekės pirkimą̨–pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨.

24. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

 

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

25.  Pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytus konkrečius atvejus. Prekes Pirkėjui pristato siuntų pristatymo bendrovė.

26. Tiksli pristatymo kaina nustatoma remiantis užsakomų Prekių svoriu, dydžiu ir kaina. Konkretūs pristatymo būdai ir kainos skelbiamos elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“.

27.  Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ nurodytais terminais.

28. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui, ar bet kuriam kitam asmeniui, priėmuiam Prekes nurodytu adresu.

29. Pirkėjas pristatymo metu privalo patikrinti siuntos pakuotę ir nustatęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas su siuntos pristatymo bendrovės atstovu privalo užpildyti siuntos pažeidimo aktą.

30. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius siuntų pristatymo bendrovės atstovui laikoma, kad Prekės pristatytos tvarkingos ir nepažeistoje siuntos pakuotėje.

31. Tuo atveju, kai Prekė telpa į siuntų paštomatą, ji gali būti pristatoma per siuntų paštomatą. Jei Prekė pristatoma per siuntų paštomatą, tai Apie Prekės siuntos pristatymą Pirkėją informuoja siuntų pristatymo bendrovės atstovas trumpąja SMS žinute ar elektroniniu laišku.

32. Pirkėjui per nustatytą terminą neatsiėmus Prekės iš siuntų pristatymo bendrovės nurodytos vietos, siunta grąžinama Pardavėjui.

33. Pirkėjas, nepriėmęs siunčiamų Prekių per nurodytą terminą, įsipareigoja Pardavėjui atlyginti patirtas papildomas išlaidas susijusias su siuntos grąžinimo, pakartotinio siuntimo išlaidomis.

34. Pirkėjo pasirinkimu elektroninėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti atsiimamos MB „Jolumi grupė“ nurodytu adresu arba pagal atskirą susitarimą. 

35. Prekės atsiėmimui paruošiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Apie atsiėmimui paruoštas Prekes, Pardavėjas Pirkėją informuoja elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute, ir/arba skambučiu.

36. Užsakytas Prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie paruoštas Prekes gavimo. Prekių neatsiėmus per nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas. Pirkėjo sumokėti pinigai už Prekes yra grąžinami ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

37. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją MB „Jolumi grupė“ nurodytu adresu, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekę Pirkėjui.

 

VII. PREKIŲ KAINA

 

38. Prekių kainos yra nurodytos elektroninėje parduotuvėje, valiuta EUR. 

39. Pasikeitusios Prekių kainos neturi įtakos jau sudarytoms Sutartims.

40. Į Prekių kainas, nurodytas elektroninėje parduotuvėje jau yra įskaičiuotas PVM. 

 

VIII. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 

41. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti:

41.1. naudojantis elektronine bankininkyste (Paysera);

42.2. grynaisiais pinigais, atsiimant Taisyklių 1 punkte nurodytu adresu; 

43. Pirkėjas, pasirinkes už Prekes atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo patvirtinimo, privalo atlikti apmokėjimą už Prekes. Negavus apmokėjimo per nurodytą terminą Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą.

44. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos ir Pardavėjas ima vykdyti užsakymą, kai gaunami pinigai per elektroninę bankininkystę, arba pasirenkamas apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant prekes nurodytu adresu. 

 

IX. PIRKĖJO PAREIGOS

 

45. Pirkėjas privalo sumokėti už visas užsakytas Prekes ir priimti jas, kaip nurodo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

46. Pirkėjas, įsigydamas Prekes, įsipareigoja pateikti teisingus reikalaujamus duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas yra užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje ir turi paskyrą, pasikeitus paskyroje nurodytiems duomenims, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, privalo juos atnaujinti. 

47. Pirkėjas įsipareigoja nekenkti elektroninės parduotuvės darbo procesams. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus finansinius ar kitus nuostolius.

 

X. PARDAVĖJO PAREIGOS

 

48. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas leidžiančiais Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

49. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XI. PREKĖS KOKYBĖ, GARANTIJA

 

50. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurių konkretus terminas ir kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ar garantinėse knygelėse.

51. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja, jeigu nepažeistos prekės eksploatavimo taisyklės ir sąlygos.

52. Pirkėjas skundą dėl nekokybiškos Prekės privalo pateikti užpildydamas „Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą“, kuri skelbiama elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių grąžinimas“, ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]

53. Teikdamas skundą (Sutarties atsisakymo ir Prekės grąžinimo formą), Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimą įrodantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą) arba pateikti elektroninės bankininkystės sąskaitos išrašą ir Prekės defektą patvirtinančias nuotraukas. 

54.  Pirkėjas įsigijęs nekokybišką Prekę turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas:

54.1. Neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

54.2. Pakeistų Prekę į tinkamos kokybės Prekę;

54.3. Atitinkamai sumažintų Prekės kainą, 

54.4. grąžintų sumokėtą Prekės kainą. 

55. Apie priimtą sprendimą dėl Pirkėjo skundo ir ketinamus atlikti veiksmus Pirkėjas informuojamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo dienos.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

 

56. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

57. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) ATVEJAI

 

58. Pardavėjas nėra atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsiranda dėl force majeure aplinkybių.

59. Jeigu įvyksta force majeure įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

59.1. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoja Pirkėją; ir

59.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas yra sustabdomas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos. 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60.  Šios Taisyklės taikomos visoms be išimties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromoms Sutartims. 

61. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti elektroniniu paštu adresu [email protected] arba įprastu paštu adresu MB „Jolumi grupė“, Musninkų g. 5-8, LT-07186 Vilnius, Lietuva. 

62. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 

63. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. 

64. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikia visa apimtimi. 

65. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.19.7. Visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Neradus sprendimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

66. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt

 
Pirkinių krepšelis