Apie mus
Pirkinių krepšelis
Pirkinių krepšelis

Žvejybos reikmenys | Žūklės įranga | Žvejybos prekės - internetinė prekyba

Privatumo politika

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privatumo politikos nuostatos įtvirtina MB „Jolumi grupė“ (toliau – Pardavėjas) elektroninėje parduotuvėje www.zuklesiranga.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) besilankančių ir įsigijančių prekes fizinių asmenų (toliau – Asmuo, klientas) duomenų rinkimo, kaupimo, apsaugos ir atskleidimo principus ir tvarką. Pardavėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).

2. Asmens duomenų valdytojas yra MB „Jolumi grupė“, juridinio asmens kodas 306357617, adresas: Musninkų g. 5-8, Vilnius LT-07185, Lietuva, elektroninis paštas [email protected].

3. Pirmą kartą lankantis elektroninės parduotuvės svetainėje Asmenų yra prašoma patvirtinti, jog sutinka, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

4. Siekiant nustatyti klientų poreikius ir užtikrinti tinkamą elektroninės parduotuvės veikimą, naudojant „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine, renkami apibendrinti duomenys apie tai, kokia informacija labiausiai domina svetainės lankytojus, iš kurių miestų elektroninė parduotuvė yra lankoma, kaip dažnai yra prisijungiama prie elektroninės parduotuvės ir kitokius duomenis. 

5. Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik vyresni nei 14 metų amžiaus asmenys, todėl vaikų iki 14 metų amžiaus asmens duomenys nėra tvarkomi.

6. Asmuo, teikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje privalo sutikti su Privatumo politikos nuostatomis. Priešingu atveju užsakymo pateikimas nėra galimas.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

7. Asmens vardas, pavardė, pristatymo adresas, užsakymo data, užsakytų prekių sąrašas:

7.1. yra naudojami sudarant Prekių pirkimo – pardavimo sutartį elektroninėje parduotuvėje, vykdant užsakymą, pristatant Asmens įsigytas Prekes nurodytu adresu, paruošiant užsakymą atsiėmimui, informuojant apie užsakymo būseną ir išrašant sąskaitą faktūrą, siunčiant priminimą apie krepšelyje paliktas prekes ir nebaigtą užsakymą

7.2. yra būtini siekiant sudaryti ir įvykdyti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį elektroninėje parduotuvėje. 

 

 

7.3. bus saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo datos.

8. Asmens vardas, pavardė, elektroninis paštas:    

8.1. yra naudojami siunčiant Asmeniui informaciją apie elektroninėje parduotuvėje parduodamus naujus produktus, nuolaidas ir pan. (naujienlaiškiai);

8.2. yra būtini, kad Asmuo žinotų visą naujausią informaciją apie produktus ir būtų sudarytos galimybės Asmeniui sudaryti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį palankiausiomis jam sąlygomis.  

Ši informacija siunčiama tik Asmeniui sutikus.
Asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą dėl tokio Asmens duomenų naudojimo kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected];

8.3. bus saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Asmens sutikimo gavimo dienos arba tol, kol Asmuo atšauks šį sutikimą.

9. Asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

9.1. yra naudojami organizuojant konkursus;

9.2. yra būtini, kad būtų galima vykdyti sutartinius įsipareigojimus Asmenims; jei negalėsime naudoti šių duomenų, Asmenys neturės galimybės dalyvauti konkurse ir laimėti. Prizų laimėjimo atveju asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus;

9.3. bus saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo konkurso pabaigos, o prizų laimėjimo atveju – ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo prizo perdavimo.

10. Asmens duomenų pagrindinis rinkimo tikslas:

10.1. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos įsigyjant Prekes vyktų sklandžiai ir saugiai.

10.2. Vykdyti Prekių užsakymus bei užtikrinti prieigą prie Internetinės parduotuvės teikiamų paslaugų.

10.3 Administruoti Pirkėjų paskyras.

10.4. Skundų ir pretenzijų nagrinėjimui.

10.5. Vykdyti Pardavėjo įsipareigojimus Asmeniui užsakiusiam Pekes. 

10.6. Gerinti teikiamų paslaugų elektroninėje parduotuvėje kokybei.

 

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 

11. Asmens duomenų perdavimas galimas tik šiame punkte nustatytais atvejais:

11.1. Esant situacijoms, kai duomenų neatskleidimas pažeistų galiojančius įstatymus;

11.2. Su Prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mokėjimo paslaugų teikėjai. Finansinių paslaugų teikėjams Asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek būtina atlikti reikalaujamas paslaugas.

11.3. Pardavėjo gaunamoms paslaugoms teikti Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiams asmenims, t. y. interneto svetainės techninės priežiūros teikėjams, kurjerių tarnyboms, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjams.

12. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.

 

IV. ASMENS TEISĖS

 

13. Pirkėjas  turi šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises:

13.1.  gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

13.2.  susipažinti su Pardavėjo tvarkomais šio Pirkėjo asmens duomenimis;

13.3.  prašyti ištaisyti Pardavėjo tvarkomus Kliento asmens duomenis, jei to negali padaryti pats Pirkėjas savo paskyroje;

13.4.  prašyti, kad Pardavėjas pašalintų Kliento asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

13.5.  apriboti Kliento asmens duomenų tvarkymą;

13.6.  nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

13.7.  nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

13.8.  atšaukti sutikimą tvarkyti Kliento asmens duomenis;

13.9. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

14. Klientas, norėdamas pasinaudoti šiame skyriuje nurodytomis teisėmis, turėtų kreiptis elektroniniu paštu [email protected].  

15. Dėl asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų galimo pažeidimo, Asmuo turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikiant skundą, apie galimą asmens duomenų pažeidimą siūlytina kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu [email protected].

 

V. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

16. Interneto svetainėje www.zuklesiranga.lt yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažos apimties duomenų rinkmena, kuri yra įrašoma į  Asmens įrenginį, siekiant padėti Pardavėjui patogiau, greičiau suteikti paslaugas teikiamas interneto svetainėje.

17. Visų ar dalies slapukų blokavimas gali paveikti interneto svetainės veikimą ir teikiamų paslaugų kokybę.

18.  Interneto svetainėje www.zuklesiranga.lt naudojami šie slapukai:

18.1. Naudojamų slapukų lentelė:

WordPress slapukų pavadinimas

Galiojimo trukmė

Paskirtis, aprašymas

Tik prisijungusiems?

wordpress_{hash}

 

WordPress uses the login wordpress_{hash} cookie to store authentication details. Its use is limited to the Administration Screen area, /wp-admin/

Taip

wordpress_logged_in_{hash}

Sesija

Remember User session. WordPress sets the after login wordpress_logged_in_{hash} cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.

Taip

wordpres_test_cookie

Sesija

Test if cookie can be set. WordPress also sets wordpress_test_cookie cookie to check if the cookies are enabled on the browser to provide appropriate user experience to the users. This cookie is used on the front-end, even if you are not logged in.

Ne

wp-settings-{user_id}

1 metai

Customization cookie. Used to persist a user’s wp-admin configuration. The ID is the user’s ID. This is used to customize the view of admin interface, and possibly also the main site interface.

Taip

wp-settings-time-{user}

1 metai

Time at which wp-settings-{user} was set

Taip

wp-saving-post

1 diena

Auto-saving cookie: wp-saving-post is a WordPress cookie created when auto-saving a post in the editor. Used to track if there is saved post exists for a post currently being edited. If exists then let user restore the data.

Taip

wp-postpass_{hash}

10 dienų

Used to maintain session if a post is password protected

Ne

wordpress_sec

 

There is not yet any general information about this cookie based on its name only. If you have any information about this cookie, please share in the comments section below.

Taip

 

Fronted WooCommerce slapukų pavadinimas

Galiojimo trukmė

Paskirtis, aprašymas

woocommerce_cart_hash

Sesija

Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.

woocommerce_items_in_cart

Sesija

Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.

wp_woocommerce_session_

2 dienos

Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.

woocommerce_recently_viewed

Sesija

Powers the Recent Viewed Products widget.

store_notice[notice id]

Sesija

Allows customers to dismiss the Store Notice.

 

Backend WooCommerce slapukų pavadinimas

Galiojimo trukmė

Paskirtis, aprašymas

woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]

2 dienos

Allows dashboard users to dismiss Marketplace suggestions, if enabled.

woocommerce_dismissed_suggestions__[context]

1 mėnesis

Count of suggestion dismissals, if enabled.

tk_ai

Sesija

Stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the dashboard (/wp-admin) area and is used for usage tracking, if enabled.

 

19. Slapukai interneto svetainėje www.zuklesiranga.lt naudojami šiais tikslais:

19.1. užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

19.2. rinkodaros tikslais, reklamai;

19.3. teikiamų paslaugų, prekių tobulinimui;

20.  Slapukus taip pat gali naudoti ir Pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Pardavėjas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Pardavėjas nėra atsakingas.

 

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Privatumo politikos nuostatos gali būti keičiamos Pardavėjo sprendimu. Galiojanti Privatumo politikos redakcija skelbiama elektroninės parduotuvės tinklapyje.  

 
Pirkinių krepšelis